www.mallorcadiario.com
    28 de febrero de 2020

OPINIÓN > CARTAS AL DIRECTOR

Destrozaría mi teclado a pulsaciones si con ello consiguiera sacar de nuestras vidas a cierta abogada del Estado, y de “todos”. Las leyes están hechas para resolver conflictos a través de expertos, pero hay que ser capaces de llegar vivos hasta ese ...
Vaya panorama el de España: un país sin presidente,en el cual hay diferentes partidos que quieren gobernar siendo 1) egocéntricos y 2) apoyan a la independencia de una comunidad,la cual,ya es gobernada por partidos que la llevan a cabo. El ex duque d...
Con dicho alias, pretendo referirme al expediente abierto por el PP Balear, a Ana María Aguiló, también conocida “per N’Ayna”. Conseguir 200 comensales de 900, para una cena de Navidad del PP, y pretender estar a su servicio para acomodarlos a su ll...
Hi ha gent s’ignorància de sa qual lluita amb so seu desconeixement per fer-se lloc en es buit des seu capet. Me creguin que n’hi ha molts que ho consegueixen. És es cas d'una consellera de molt de pes des Govern Balear, n’Esperança Camps que, en re...
Es pancatalanistes de Més i d’altres organisacions polítiques i culturals s’umplen sa boca diguent que Balears forma part des ‘Països Catalans'. A sa manifestació des 30 de desembre, es vicepresident des Govern Balear, Biel Sampol se va descuidar des...
Día 30 se varen celebrar ets actes de sa festa de s'Estendard a Ciutat, un festa que si no tengués cap emblema polític seria sa festa de tots es mallorquins però això no és així. An es capdavant de sa manifestació s'hi trobaven en Biel Barceló, en D...
Benvolgut senyor:Com a president des club, Snails Runners Mallorca (SRM), i des comitè organisador des campeonat del món de carreres de caragols, me dirigesc a vostè, per si fos possible sa retransmissió de sa final d'aquest campeonat per IB3 televis...
No estam de bromes es ciutadans d’aquesta terra amb tanta crisi, corrupció, nepotisme i desocupació. No mos ha fet gens de gràcia, tampoc, veure que associacions polítiques i ”culturals” –PSOE, MÉS, OCB- reivindiquen es fals autogovern de ses nostres...
IB3 va retransmetre s'altre dia “La Nit de la Cultura”, o millor dit, sa “nit de s’incultura”, un acte sectari i polític –ja saben que sa cultura, per s’OCB, sempre ha estat una fressa de sa política– on vàrem poder disfrutar des grup de música d'ext...
Sorprèn llegir i escoltar només Joan Monjo de Convergència per Santa Margalida (ningú del PP ni del PI) assumint la defensa del projecte d'instal·lacions a Son Serra de Marina, com si fos una decisió personal seva. És necessari saber què en pensen aq...
Es cavall de Troia catalanista a IB3, va a ple galop. Es tentacles de sa Consellera de Cultura Esperanza Camps i ses seves connotacions amb so catalanisme actiu comencen a donar es seus fruits. Es nou director general A. Manresa, a pesar de haver di...
Mi afiliación y -aunque les pese a algunos – mi militancia en el PP, no me convierte en un zombi político, me preocuparía verdaderamente si pensara que todo lo hacen bien, hay argumentos de peso para pensar que mi voto el 20-D será para el PP. Basta...
0,468017578125