1 de octubre de 2020, 9:33:49
CARTAS AL DIRECTOR

Llorens Riutord Artigues


IB3 an es servici des catalanisme més estantísIB3 va retransmetre s'altre dia “La Nit de la Cultura”, o millor dit, sa “nit de s’incultura”, un acte sectari i polític –ja saben que sa cultura, per s’OCB, sempre ha estat una fressa de sa política– on vàrem poder disfrutar des grup de música d'extrema esquerra i antisistema 'Taverners', es cantant des qual, Marcel Pich, va esser condemnat l'any passat per un delicte d'atemptat i falta de lesions contra dos agents de sa Policia Nacional. Un grup musical, per cert, que durant s'entrega de premis, se va dedicar a insultar certs grups a través de Twitter. Molt cultural i educatiu i un exemple d'urbanitat que sol caracterisar aquesta gent.

A s'acte es president de s'OCB va reivindicar es dia 31 com sa diada de tots es mallorquins. Si un genocidi s'ha de convertir en sa nostra diada estam ben arreglats. “Sa vostra lluita és sa nostra causa” foren ses paraules des president de s'OCB, que va insistir en què “ho volem tot”. I efectivament, no sé si “tot”, però lo que sí es ver és que s'OCB rep millons i milions d'euros cada any de tots es balears i de sa Generalitat de Catalunya. Al marge de s’ampla i entusiasta difusió que li donen ses televisions públiques i certs diaris locals an es seus actes. Amb tots aquests doblers i propagandassa, s'OCB no ha fet res per sa nostra cultura que no sigui impulsar es separatisme, en canvi, sa Fundació Jaume III, sense s’ajuda de cap administració ni sa cobertura de cap des medis de comunicació de Balears, ja ha fet un traductor automàtic castellà-mallorquí, ha elaborat un model de llengua per Balears amb s'ajuda de filòlegs com Xavier Pericay o ha demostrat com se malmenen ses nostres modalitats lingüístiques en es llibres de text des nostros escolars, entre moltes altres coses més. Hauríem d’estar empegueïts que una televisió pública que pagam tots com és IB3, retransmeti actes, per no dir mítings, de certs col·lectius que no tenen es més mínim respecte cap a s’actual Estat de Dret mentres deixa de costat ets altres que, dins es respecte a s'actual marc constitucional i autonòmic, sí volen fomentar allò amb què s’identifiquen, encara, una majoria de balears. Això no és pluralitat, això no és democràcia, això és voluntat d’ocupar s’espai públic a través des favor de s’Administració, com han fet es nacionalistes a Catalunya durant es darrers trenta anys amb sos resultats que tots coneixem.
Noticias de Mallorca.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.mallorcadiario.com