5 de diciembre de 2020, 18:28:41
CARTAS AL DIRECTOR

José Planas


Sentiment balearistaNo estam de bromes es ciutadans d’aquesta terra amb tanta crisi, corrupció, nepotisme i desocupació. No mos ha fet gens de gràcia, tampoc, veure que associacions polítiques i ”culturals” –PSOE, MÉS, OCB- reivindiquen es fals autogovern de ses nostres illes a costa de ses modalitats lingüístiques balears.

Així mateix, se dediquen a raptar personatges il·lustres de ses nostres estimades illes com en Ramon Llull per enaltir sa cultura catalana mentres deixen sa cultura balear com un subproducte accidental. Històricament, ni sa més tirànica dictadura ha conseguit doblegar un poble per exterminar sa seva cultura i identitat, unes intencions que, en es cas de ses Balears, ara vénen de sa mà de n’Artur Mas i des bracet de na Francina Armengol, amb s'ajuda preciosa que a darrera hora els hi donen Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, continuadors des mateix projecte que va iniciar es clan Pujol amb ajuda de n’Aznar. En fi, que s'OCB i s’IB3 de Don Andreu Manresa consideren que lo únic que mos interessa són es seus premis literaris de lletres catalanes, amb discursos historicistes que només amaguen mentides una darrera s’altra.

És irrefutable que Ramon Llull era mallorquí perquè va néixer a Mallorca, com ho és que utilisam paraules i expressions insulars que moriran si es nostros polítics, lluny de protegir-les, segueixen condemnant a s’extinció. Tanmateix, per moltes subvencions que rebin de n’Armengol i molta propaganda que faci n’Andreu Manresa de s’empeltat catalanista, es sentiment i cultura popular és 100% balear i encara segueix viu maldament ets atacs constants de ses forces fosques catalanistes. Com que es polítics actuals no representen es sentit majoritari des poble balear, no mos quedarà mes remei que començar un crowdfunding per fomentar sa nostra cultura.

Noticias de Mallorca.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.mallorcadiario.com