22 de septiembre de 2020, 14:19:46
CARTAS AL DIRECTOR


Alonso Medinas Prats, Expert en Dret del Menor


Infància i comunicació socialUn estiu més arriba com una bona estació per rellegir documents que faciliten i fan més plena la vida del pròxim, especialment de la població menor d’edat. Ho record arran del III Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant relatiu a un procediment de comunicacions i que m’ha fet returar, novament i en la distància, en el paper dels mitjans de comunicació social.

Tots els menors, com a subjectes actius que són, tenen dret a buscar, rebre i difondre informacions de tots tipus, sempre que no vagi en detriment de la seva educació i formació integral ni suposi un menyscabament del dret dels altres. Per tal motiu, cal ser conscients de la important funció que exerceixen els mitjans de comunicació social, sobre tot mitjançant les noves tecnologies, quan es constitueixen en fàcil accés pels menors.

Singularment, la premsa digital ha d’animar a difondre informació i material d’interès social i cultural per als nins, nines i adolescents perquè s’inculqui el respecte de la seva pròpia identitat personal, del seu idioma i dels seus valors culturals; tasca que correspon, en bona mesura, als adults i, en particular, als i les periodistes.

Atès això, voldria recordar als mitjans de comunicació social que tinguin en compte els drets enunciats a l’esmentada Convenció sobre els Drets de l’Infant (el tractat més ratificat del món) per assegurar-ne l’aplicació rigorosa sense distinció, independentment del color de la pell, el sexe, l’idioma, l’opinió política o de qualsevol altre índole, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra condició del menor, dels seus pares o dels seus tutors.

Siguem respectuosos de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge del menor d’edat, per la qual cosa convidaria a la societat en conjunt i als mitjans de comunicació en particular, en observança de les normes i dintre de les regles del joc democràtic, a constituir-se en valedora, procuradora i aliada del reconeixement i lluita dels drets dels menors.


Noticias de Mallorca.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.mallorcadiario.com