www.mallorcadiario.com

El Govern balear, reincident

lunes 22 de febrero de 2016, 13:24h

El motiu d’aquesta carta és denunciar que l’Advocacia de la CAIB no compleix amb la Llei 3/1993, per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques, en traslladar la seva seu, ubicada a la pl. del Rosari, 5, a un edifici amb dos escalons a la seva entrada.

Curiosament aquest edifici ja va ser denunciat, pel mateix motiu, el passat 2 de març de 2011, quan hi havia instal·lada la Direcció General d’Arquitectura, segons consta a la DA 2011/64 i a les comunicacions de l’Ajuntament de Palma a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques de 5 de març de 2011, per activitat sense llicència, i de 3 d’abril de 2013, on els comunicaven el cessament de l’activitat.

Davant això em deman: és un principi de seguretat jurídica tornar a instal·lar en un edifici amb dos escalons la seu de l’Advocacia de la CAIB?

I per acabar, si no és massa demanar: qui controla els controladors que han de vetllar pel compliment de la Llei?

Ben cordialment,

Guillem Fullana Vanrell

Mallorca Accessible per a Tothom

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

1 comentarios