www.mallorcadiario.com

Una doctora valenta davant una pèrfida estafa

domingo 16 de abril de 2017, 01:00h
Sa misèria humana és un fet. ¿Qui és més miserable que qui s’aprofita de sa desesperació de malalts de càncer per lucrar-se? ¿Qui és més miserable que qui traeix es millor homo de s’història a canvi d’unes monedes?

Pablo Escribá i Xavier Busquets, dos catedràtics de s’UIB, demanaven quantitats de fins 25.000 € per una substància que, deien, era un remei pes càncer. Així arribaren a ingressar fins 600.000 €, segons relata sa premsa. Es mal s’agreuja perquè no resideix només en s’engany, sinó que és, ademés, una burla an es sofriment de malalts greus i a sa desesperació de famílies senceres, és una burla a sa vida i sa mort des més desafortunats i vulnerables.

“Un de voltros m’entregarà” (Marc 14, 18). Jesús sabia, com mos revela s’evangeli de Sant Marc, que havia d’esser traït. Avui que culmina sa Setmana Santa, me sent compel·lida a fer referència a la passió i resurrecció de Crist. No vull fer un paral·lelisme entre aquest cas d’estafa i la Passió, sinó destacar que sa maldat humana és, era i serà font de gravíssimes injustícies.

Però ses injustícies i es mal no poden triumfar mai si se les combat. Jesús va esser crucificat després que en Ponç Pilat el manàs matar i “es rentàs ses mans”, depositant sa responsabilitat sobre un poble irresponsable i manipulable, i després que Sant Pere - qui tant s’estimava en Jesús - el negàs tres pics (Mateu 26, 69-75). Sa covardia, a vegades, pot esser tan letal com sa maldat.

En general, es ciutadans no som beneits i no mos creim es remeis miraculosos que veim a sa teletenda. Però, ¿i es remei que ofereix una empresa derivada de s’Universitat de ses Illes Balears que és dirigida per dos catedràtics? No som jo qui pot jutjar, per desconeixement, es comportament des responsables de vigilar s’activitat d’aquesta empresa. Però sí m’agradaria apuntar que ets efectes tan devastadors que pot tenir un producte pes simple fet d’estar vinculat a s’UIB fa que sa responsabilitat de s’Universitat sigui molt intensa.

S’haurà d’aclarir per què s’UIB no va prendre cap mesura si sabem, per ses paraules des seu Vicerrector d’Investigació, que des de 2011 es rectorat coneixia es “rumors” que circulaven sobre s’estafa. També sabem que es 2015 sa cap d’oncologia de Son Espases, Sefa Terrassa, ho va posar formalment en coneixement des rectorat de s’UIB. Durant anys ningú va dir res, però ningú es va sorprendre de ses detencions des dos catedràtics per sa presumpta estafa.

En fi, sa misèria humana és un fet, però sa magnanimitat humana també ho és. Na Sefa Terrassa n’és un exemple, com tants d’altres exemples quotidians i d’altres no tan quotidians, com sa persona de Jesús. Sa Dra. Terrassa va alçar valentament sa veu contra es brutal escàndol i, gràcies a ella, s’ètica professional ha cantat victòria damunt es miserables i es covards. Gràcies, Sefa.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

0 comentarios