www.mallorcadiario.com

Trilingüisme

Hace unos días he tenido la oportunidad de practicar mi inglés y he podido constatar que ya no lo hablo con la fluidez de hace unos años, pero que aún me hago entender sin demasiados problemas, reflexionando lo importante que es hablar idiomas, me ha venido a la memoria todo el conflicto producido por el TIL (Tractamet Integrat de la Llengua) en la legislatura pasada presidida por el Presidente José Ramón Bauzá.


Está muy claro que el Presidente Bauzá se equivocó en sus políticas, la mayoría de ellas impuestas unilateralmente, pero seguramente, el TIL fue una de las mas conflictivas, impuesto de una manera un tanto prepotente, sin querer escuchar a nadie, especialmente a quienes la tenían que aplicar que eran los profesores, muy mal asesorado especialmente en su círculo cerrado de personas que era como un "bunker" en el que casi todos hablaban castellano como lengua vehicular. Nadie de ellos había estudiado el catalán, y su conocimiento de esta lengua era mínimo. Este fue uno de los motivos del gran interés en eliminar el Decreto 92/1997 de 4 de julio llamado "decret de mínims" por las veces que se repite esta frase dentro del mismo Decreto y dice: "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, s'utilitzarà com a llengua de comunicació a l'ensenyament de les diferentes assignatures, com a mínim la mateixa quantitat d'hores que la llengua castellana", y esta claro que esto no gustaba al Presidente Bauzá y por esto el interés en su eliminación.


The conflict between President Bauzá with minister Camps against the “Assemblea de Docents de les Illes Balears” (Teachers’ Assembly of the Balearic Islands), absolutely politisised and which acts as proof that there really exists a scarcity of teachers, led to the ,mobilisation of almost 100.000 people in what became a massive protest against the TIL (Tractament Integral de Llengües or Comprehensive Agreement on Languages). This was possibly one of the largest protests that have taken place in the Balearics.


The Parents’ Association, “ARRAN”, jointly with many other associations and groups had already offered their support in favour of the indefinite strike called up by the “Assemblea”. The strike possibly lasted far too long, to the point where the assembly actually questioned the soundness of its own stance regarding the difficulties, both on a labour and personal level, arising from so many weeks of non-teaching. The FAPA stated that “the indefinite strike has a terrible impact on children’s education and understands that it is very difficult to sustain week after week of non-teaching”.


With all this, both President Bauzá and Minister Camps did not attend to claims and failed to respond to any of the proposals put forward by Unions, the “Assemblea” and the Parents’ Association, with the exception of the imposition of the TIL. There was no return, as stated by Minister Camps.

El PSOE, encapçalat per la senyora Francina Armengol, lluitava per l'immersió lingüística, (a l'època del President Antich, també hi va haver immersió lingüística) per ella el català tenia i té la màxima importància, i no seré jo el que digui que el català no necessita d'una contínua protecció, però uns per l'altres els joves estudiants perdien dies i dies de classe.


¿Quin problema hi ha en parlar tres idiomes?. El Decret que varen redactar el Conseller d'Educació, el senyor Rafel Bosch i el seu equip garantitzava l'ús equilibrat del català, castellà i l'anglès a l'ensenyament. Està clar que el català passava d'un 50% a un 33%, però al meu entendre el perill de què el català es vagi perdent no és el mateix ara que als anys 1980 - 1990, en aquells dies sortíem d'una època en què quasi bé sols es parlava castellà, entre altres coses per la dificultat d'aprendre el català. La Llei de Normalització Lingüística aprovada l'any 1986 per unanimitat, va ser una de les Lleis més importants fetes en aquesta Comunitat Autònoma, possiblement ara se'n fa un ús més polític que educatiu.


És bò valorar i recordar que el President Bauzá ha estat l'únic President de les Illes Balears que parla perfectament l'anglès, tampoc té cap problema en escriure'l correctament, i quan feia un discurs Institucional i en un moment donat havia d'improvisar, ho feia, sense papers, no tenia cap problema amb l'idioma.


¿Quin altre President de les Illes Balears fins hi tot de l'Estat, tan de dretes com d'esquerres parla un anglès mitjanament bé?. El President Gabriel Cañellas parlava correctament el francès però poques vegades l'utilitzava en públic. No sé si la Presidenta Francina Armengol parla idiomes, no li he sentit mai. Hi em podeu dir, ¿el President Bauzá parlava i escrivia correctament el català?, idò, SI, perfectament, segurament millor que qualcun dels polítics progressistes que tenim ara i que estic segur que n'hi ha que no fan cap esforç per intentar- ho.


Jo no sé quin és el millor sistema perquè els nostres fills i néts aprenguin anglès a l'edat escolar en les mateixes condiciones del català i castellà, però si sé que fa falta, és un consens de totes les forces polítiques per trobar una fórmula a llarg termini que no faci falta començar de zero cada vegada que hi hagi un canvi polític al Govern de les nostres Illes.


El meu nét de sis anys, parla perfectament català, propi de les Illes Balears, castellà i comença amb l'anglès. La llengua de Shakespeare és un valor molt important per la formació dels futurs treballadors, en tota la seva dimensió, empresaris o polítics. A les Illes Balears és indispensable parlar anglès, són necessaris bons professionals pel món turístic, dels petits comerços i a tot tipus d'activitats, com més idiomes més oportunitats de tenir feina, pels que volen experimentar noves experiències professionals, sortir a l'estranger, adentrar-se a les noves tecnologies, investigació i recerca. A tot el que significa progrés, l'anglès és una eina indispensable, per tant és molt important tenir professors que estiguin capacitats i ben preparats per ensenyar aquesta matèria sense dificultats, que els polítics no imposin cap mesura sense diàleg, que arribin a un consens amb l'Assamblea de Docents de les Illes Balears", "Associació de pares i mares" alumnes, amb qui faci falta, No al TIL, però trilingüisme, SI!!!

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

0 comentarios