www.mallorcadiario.com

Greuges comparatius

domingo 29 de julio de 2018, 02:00h

Deia dia vuit de juliol en aquesta mateixa columna en un article titulat Sa màquina mesuradora de sol, referint-me a s'Impost an es Turisme Sostenible (ITS) conegut per ecotaxa, lo següent: “Tothom ha sentit olor de doblers i no ha quedat associació o institució que no demani sa seva part des pastís de s'impost...”

Idò no me vaig equivocar. A sa pancatalanista Obra cultural Balear (OCB), li ha faltat temps per demanar sa seva part de s'impost amb s'excusa d'imposar es català de Barcelona en es sector turístic.
Amb molt bon criteri Sa Fundació Jaume III ha demanat an es Govern que part de s’ecotaxa se destini a normalisar ses modalitats insulars i no es català de Barcelona, tal com mana s'art. 35 de s'Estatut d'Autonomia de ses Illes Balears: “Ses modalitats insulars des catalภde Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera seran objecte d'estudi i protecció…”.
Davant aquesta situació de greuge comparatiu, Sa Fundació ha estat a l’aguait i ofereix gratuïtament es seus cursos de mallorquí, menorquí i eivissenc impartits per una llicenciada en filologia catalana amb amplis coneixements de ses modalitats insulars.

Així, es doblers que demana s'OCB podrien destinar-se a qüestions més importants i productives que a imposar an es treballadors una llengua que no xerren es ciutadans d'aquestes illes.
Sobre sa proposta que demana s'OCB que part de s’ecotaxa se dediqui a imposar an es treballadors d'hostaleria es català de Barcelona, ¿no seria més lògic i coherent que aquests doblers se destinassen a estudiar llengües usades en es sector turístic, tals com anglès, francès, alemany, rus, suec, etc.?
Es percentatges de visitants catalans a ses illes és ínfim comparat amb ses nacionalitats mencionades.
S'excusa no és vàlida. Lo que desitgen és implantar es català de Barcelona com a única llengua vehicular encara que sa Constitució ho prohibesqui. Ja no els hi són suficients ses subvencions entregades pes Govern, Consell, ajuntaments, etc. en diferents partides de més de dos-cents seixanta-cinc mil euros (265.000 €) el 2017. Tota aquesta doblerada, sense comptar amb ses que reben directament ses delegacions de cada poble, i, per descomptat, ses ajudes d’ANC i Omnium Cultural. Per això intenten a través des s’ecotaxa tenir una altra part des pastís de sa recaptació des nou impost. I si en posen un altre també s'hi acolliran.
Abans, a sa seva pàgina web se podia sebre lo que rebien oficialment, ja que hi penjaven es seu balanç econòmic. Ara sa transparència ha desaparegut o, pentura, només tenen aquesta informació es socis.
Ses institucions insulars haurien de posar fi an aquesta sagnia que cada any rep sa pancatalanista OCB, i destinar aquests doblers a temes més importants.
Sa Fundació Jaume III no rep cap tipo d'ajuda oficial, com tampoc altres organisacions balearistes. Es Govern té clar a qui ajudar o intentar ofegar econòmicament. Entitats com Sa Fundació se mantenen gràcies a ses aportacions des seus socis.

Cada pic queda més clar que després de tres anys de govern pancatalanista han estat abonant sa seva ideologia amb doblers, lo que els du a tenir una clientela i que moltes persones puguin viure davall sa flassada de s'OCB.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

0 comentarios