www.mallorcadiario.com

Una nova temporada turística finalisada

domingo 30 de septiembre de 2018, 03:00h

Encara que quedin ses flocadures d'octubre, podem donar sa temporada turística per liquidada. Ja se poden fer uns quants de balanços.


Aquesta crònica podria estar escrita sa mateixa fetxa de l'any passat. Es comerciants, hotelers i tot es sector servicis s'està queixant que es visitants han estat de menor poder adquisitiu i ses vendes han ha estat menors. Cosa que se diu tots ets anys. Si haguéssim de fer-los cas, viurien de s'aire o ja haurien tancat, ja que totes ses temporades turístiques, d'ençà que tenc ús de raó, he sentit lo mateix.


Lo que no ha canviat, per molt que es polítics mos diguin lo contrari, han estat, precisament, ses seves eternes promeses: netedat, control des turisme de gatera, seguretat, renous, usar es caps de cantons des carrers com a excusats...


Molt d’anunciar noves normatives, que hi hauria més efectius, que sa vigilància seria més exhaustiva i molt de bla, bla bla, però res pus. Es venedors ambulants han fet una passa més, i, si abans duien es gènero amb ses mans, aquesta temporada s'han atrevit a muntar ses seves grans flassades a manera de mostrador, cadascun tenguent sa seva pròpia parcel·la. Però amb so no estar aprovada sa reglamentació, sa policia poc pot fer. Ses platges han continuat estant invadides per venedors de refrescs, massatgistes, perruqueres, tiqueteros i tot tipo de molèsties pes banyistes.
Es pisos o apartaments pastera. amb dos o tres quartos. han estat llogats oficialment a tres o quatre persones, però an es final s’han convertit en un lloc amb gent dormint a ses terrasses amb un matalàs.


Pentura es gran canvi hagi estat es departament de comunicació. Qualsevol petita operació feta per sa policia ha estat anunciada a so de bombo i platerets, donant-la a conèixer a tota sa població pes medis de comunicació.
En es carrers des “Jamón”, de sa cervesa o a Punta Ballena, ses imatges registrades podrien esser de qualsevol any. Es “balconning” ha tornat a esser noticia en tots es telenotícies. Abans era cosa reduïda a sa zona de Magalluf, però enguany s'ha estès a zones com S'Arenal o Eivissa.


Es jovenets d’Arran han tornat fer de ses seves. No massa accions, però sí a llocs molt visibles. No s'ha sentit xerrar tant de s'arribada de diversos creuers es mateix dia i tampoc ses grans aglomeracions de turistes en es centre de Palma. Estant a l'espera de sa reglamentació que havia d'estar aprovada pes maig, perquè unes quantes vivendes se puguin convertir en allotjaments turístics.


Mentrestant, sa regidoria de Turisme de Palma i sa Conselleria de Turisme des Govern Balear, d'ençà que va començar sa legislatura, estan fent es nedar de porc. Xerren de desestacionalisació i mos expliquen es seus èxits prometent que lo que no s'ha pogut fer enguany serà l'any qui ve. Com si no estiguéssim an es darrers mesos d'aquesta legislatura...


Lo nou de sa Platja de Palma els hi ha sortit per manco de lo que se podrien esperar. Ses bicicletes o petites motos elèctriques que han fet lo que han volgut sense control, per voreres, llocs de passeig, dedins aglomeracions de gent, amb velocitats imprudents i zones amb nins. No complint cap normativa de tràfic rodat i sa policia local sense ordes concretes.
Per tant res de nou davall es sol. Es mateixos excessos de cada any. Quan comenci sa pròxima campanya electoral tots es partits en es seus programes mos asseguraran que si ells guanyen, ses pròximes eleccions locals, tot s'arreglarà, ja que en tenen pensades ses solucions. I així estam des de 1982... Tot dejà vu.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

1 comentarios