www.mallorcadiario.com

El Covid-19 i el Protocol

lunes 01 de febrero de 2021, 04:00h

Últimament la paraula “Protocolo” està molt utilitzada pels mitjans de comunicació, especialment per les televisions, ràdios, diaris escrits i digitals, tertúlies, sanitaris, “no s’ha seguit el protocol”, “s’han botat el protocol” especialment quan s’ha sabut que un bon grapat de polítics, funcionaris, capellans i sanitaris, no han fet cas de l’ordre establert per rebre la vacuna contra el Covid-19.

Estic segur que molts dels que la diuen, per no dir la majoria, no saben el significat de la paraula “Protocolo” o “Protocol” en català o mallorquí. Idò ara vos ho explicaré. La RAE cita:

PROTOCOLO.

1.- Colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas por el notario, ordenadas y encuadernadas por años en tomos foliados.

2.- Conjunto de normas aplicables a la organización de ceremonias o actos solemnes, especialmente para determinar el orden de precedencia de los participantes.

3.- Conjunto de Reglas que disciplinan la forma de actuar en las relaciones diplomáticas, el debido respeto a las autoridades extranjeras, los honores y precedencia de los representantes diplomáticos.

4.- Tratado internacional complementario de otro anterior, para complementarlo o enmendarlo.

5.- Procedimiento. Por ejemplo, un protocolo de actuación ante una denúncia de violéncia de género.

Per concretar més, els manuals i llibres d’estudi del protocol, també citen:

1.- Conjunto de reglas de formalidad que rigen en los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales.( Acomplir el protocol)

2.- Conjunto de reglas de cortesia que se rigen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre (una visita de protocol)

La definició actual professional es defineix segons el Professor Carlos Fuente,com: “Conjunto de normas i reglas establecidas por ley, decreto, disposiciones o costumbres, así como técnicas específicas, tradicionales y modernas, que son de aplicación para la organización de los actos públicos y privados de carácter formal, ya sean de naturaleza oficial o no oficial y que se ejecutan con solemnidad o sin ella

Però quina d’aquestes definicions es la que es refereixen els que parlen de protocol en el tema del Covid 19? Ni ha tres, la 2 de la RAE,la 1 de la cita en els manuals i llibres d’estudi del protocol, i la definició actual professional, aquesta és per mi la que ho defineix millor.

Evidentment el protocol és molt més ample i complicat, el professionals teníem i han de conèixer molt bé, amb profunditat i detall, totes les vessants d’aquest extraordinari ofici. “Protocol Oficial” en que parla de la Constitució Espanyola, Prefectura de l’Estat i Família Reial, els tres poders de l’Estat, Tribunal

Constitucional, altres Institucions de l’Estat i l’Administració Regional i Local.“El Protocol pels Esdeveniments”, “Protocol en els Àpats”, “l’Empresa i el seu Protocol”, “La Comunicació en el Protocol”, “El saber estar”, i això només es una pinzellada de lo que el protocol inclou.

Es indispensable el coneixement exhaustiu del Reial Decret 2099/83 del 4 d’agost pel que s’aprova l’Ordenament General de Precedències de l’Estat i el Decret 256/99, de 24 de desembre pel què es regula el Règim de Precedències dels Càrrecs i Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Depèn de les Autoritats que assisteixen a un Acte s’aplicarà un o l’altre. Igualment és importantíssim conèixer les costums i les tradicions inveterades del lloc on es celebri l’Acte.

És evident que els que parlen de Protocol en el Covid-19 no han de conèixer lo explicat anteriorment, però si que sàpiguen que el Protocol es un del millors oficis del món, encara que a les Autoritats i alguns professionals actuals els hi

importi un rave i no l’apliquin, o bé perquè no ho volen, perquè els hi és igual o per desconeixement. En la meva opinió, hi ha una barreja de tot. Ells s’ho perden perquè no gaudeixen dels beneficis i les satisfaccions del Protocol ben aplicat.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
Compartir en Meneame