www.mallorcadiario.com

Senyor Abril, boca closa

domingo 25 de febrero de 2018, 01:00h

A rel de sa concentració promoguda per Mos Movem i Societat Civil Balear contra s'imposició política des català a sa sanitat pública balear, el senyor David Abril, portaveu de Més per Mallorca, no ha tengut cap altra capbuitada que encalentir encara més ses coses atacant es milenars de ciutadans que sortiren pacíficament en es carrer diumenge passat per expressar sa seva disconformitat i es seu rebuig a s'absurda deriva lingüística des Pacte de Progrés.

Aquest bon senyor, si és que mereix anomenar-se així, amb sa seva habitual mala educació i prepotència, no ha dubtat a insultar es ciutadans que amb tot es seu dret no accepten es català com a requisit a sa sanitat pública, sa de tots, sa pagada amb sos nostros imposts. ¿I quin ha estat es darrer desbarat del senyor Abril per criticar ets assistents de sa manifestació de diumenge passat? Idò pregonar que només hi anaren “miserables” i “gent intoxicada” ja que, an es seu parer, sa manifestació s’havia convocada contra es català i contra es govern d'esquerres.

Convendria recordar-li an el senyor Abril que es mallorquins no som gent “intoxicada” ni manipulada. Es mallorquins som gent pacífica, educada i oberta que estam fins an es nassos de ses polítiques lingüístiques des seu partit, per no dir res de ses altres, que bona falta fa xerrar-ne una mica però que deixarem per més envant. Sa qüestió no és si són d'esquerres, de dretes o de centre, aquí sa qüestió és que es partit d’Abril mos imposa per llei –no saben fer altra cosa, els pobres– es parlar de Catalunya a tots es balears. Els importa un rave violar es drets lingüístics reconeguts per sa Constitució Espanyola i reflexats a s'Estatut d'Autonomia. Aquí es tema és que ell, erròniament, se pensa tenir autoritat moral damunt es mallorquins de rel per dir-mos qui som, com xerram, d'on venim i lo que volem, quan justament tocaria esser es darrer en opinar en un tema tan sensible i delicat com aquest. N’Abril ve de pares peninsulars nats a Vilches (Jaén), o sigui, és de descendència peninsular. Lo que vull dir amb això és que n’Abril és es darrer mot des credo per dir-mos que estam “intoxicats”. Millor li aniria que respectàs s’idioma des seus progenitors, per això vivim a una societat bilingüe que no entén ses discriminacions lingüístiques. Aquí ets únics que estan intoxicats amb sa gramàtica fabriana són ets anomenats catalans de Mallorca com ell.

Sa realitat és que li ha caigut molt tort que es poble balear, es mateix que li paga religiosament es jornal, hagi sortit en es carrer per sumar-se a una concentració contra s'imposició des català a sa sanitat pública, reclamant an es polítics d'esquerra que ja basta de crear crispació, crits i renou allà on no n'hi havia hagut mai. Senyor Abril, sa concentració de diumenge passat no va esser contra es govern d'esquerres, sinó contra ses polítiques lingüístiques sortides des pacte d'esquerres. ¿Entén sa diferència?

Senyor David Abril, hi pensi abans d’obrir sa boca. Deixi que es balears reclamin amb dignitat lo que creuen més oportú per sa seva terra. Es balears estimam sa convivència, sa pau i sa concòrdia. Estimam sa llibertat i no mos agraden ses imposicions, sobretot ses que vénen des nacionalcatalanisme que vostè representa.

I recordi que l'any qui ve hi ha eleccions.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

0 comentarios