www.mallorcadiario.com

Carta al senyor Josep Pizá

jueves 25 de febrero de 2016, 14:03h

S'altre dia llegint un article del senyor Josep Pizá vaig quedar astorat en veure que tenim orígens catalans i xerram català, ¿des de quan? Ah, sí, des de 1229, s'any 0 des calendari catalanista.

Per ses nostres divinitats catalanistes, tot comença el 1229 amb sa conquista de Mallorca per part d'en Jaume I.

Es catalanisme ignora ses dades històriques objectives que no li interessa i per això no se demana què xerràvem abans des 1229. ¿O què va dur i representar per Mallorca quint Cecilio Metelo?

Molts de llibres d'història afirmen que només es 25% des repobladors eren dets anomenats 'comtats catalans', és a dir, varen venir tants de catalans comd’occitans. Clar que un 25% és una minoria però no m'estranya gens sa seva voluntat totalisadora: ara mateix a Mallorca es catalanisme també és una minoria però renouera, que té es control des medis de comunicació, administracions públiques i institucions educatives i culturals.

Sa llengua catalana és una de ses llengües més modernes d'Europa, podem dir que té uns 100 anys d'ençà que Pompeu Fabra la va normativisar i fixar amb ses Normes Ortogràfiques, una Gramàtica Normativa i un Diccionari Normatiu. Molts deciutadans de Balears estam farts que mos facin esser o sentir lo que no som i què també mos facin aprendre a ses escoles un model de llengua estàndar, totalment respectable, però que no el mos sentim nostro.

Balears necessita un estàndar propi que protegesqui ses nostres modalitats i protegesqui també totes aquestes paraules que es nostros padrins i repadrins mos varen ensenyar, i que ara, desgraciadament , per culpa de s'estàndar de substrat barceloní que mos han imposat, reculen i se perden de generació en generació.

Tomeu Pizá Rosselló

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

5 comentarios