www.mallorcadiario.com

Es centelles mallorquins des ‘Manifest Koiné’

Por Toni Cantarellas
domingo 24 de abril de 2016, 02:00h

Toni Cantarellas Fins i tot s’enfonsat ARA.CAT (diari nacionalista en quebra tècnica) sortí a ses dues setmanes en dissimulada temptativa d’excusar sa darrera joia de s’intelligentsia* annexo-separatista des PPCC, un “Manifest” aberrant que retrata as seus firmants, esforçant-se en salvar es mobles amb es títol destacat de sa seva portada: “Els impulsors del Manifest responen a del document".

RETRATATS RETRACTATS. Llegint s’article, que és en realitat sa síntesis d’una virtual segona part de dit manifest, mos trobam amb que es cap visible des mateix, Joaquim Arenas i Sampera, s’excusa per això i allò altre, amb lo qual deduïm com lo de “manipulacions” és un eufemisme des diari de referència per justificar sa baixada de calçons d’un col·lectiu que mai hauria d’haver firmat una barbaritat com s’esmentat ‘manifest’, conegut abreviadament com “MANIFEST Encara que a Balears, a pesar de sa més que humil -però cridanera- premsa.CAT, es manifest passas casi desapercebut, es darrer dia del passat mes de març una organització independentista de Catalunya amb tentacles a Balears impulsà aquest pamflet que varen decidir batiar amb s’eloqüent títol de “Manifest per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya Independent” (nom sencer de sa criatura).

S’organisació, subvencionada per Sa Generalitat, se fa dir 'Llengua i República' (nom gens innocent que mostra de per sí sa seva parcialitat ‘científica’) i es vehicle per difondre es pseudomanifest és una sucursal anomenada 'Grup Koiné', íntimament lligat amb es polèmic i regalat Òmnium Cultural, promotora de tota aquesta tèrbola trama i organisació capdavantera en sa qüestió separatista i as temps fagocitant.

Aquest paper mullat no seria de cap interès per aquest columnista si no fos perquè entre es 275 “professionals” que el varen subscriure, no hi hagués un bon parell de ‘mallorquins’: es dos o tres tot poderosos comissaris lingüistes de sempre, es que tenen segrestada a s’Universitat, es qui varen boicotejar sa dignitat de Dr Honoris Causa an en Rafel Nadal contra es criteri i s’impotència des mateix Rector, es que varen donar es vist i plau a sa supressió de s’article salat as nomenclator de Palma, es que imposen es fabrià a IB3 dejectant tota modalitat balear, es que combreguen cegament amb sa sacrosanta causa des Procés Independentista de s’il·legal i impossible República Catalana i ‘illes annexes’... es que amb dit ‘manifest’ corroboren i se reafirmen en sa seva incondicional submissió de s’antic i històric Regne de Mallorques as ‘comtat’ de Barcelona i bravegen com si fos sang blava des seu suposat ADN català.

“Verba volant, scripta manent”: ses paraules se les poden dur es vent, però lo escrit i firmat roman per sempre. O sia, que s’han retratat ats ulls de tot es públic. Quins són aquests eminents “professionals” que s’han sotmès tan dolçament as “Procés” sobiranista que pretén subjugar Balears a Catalunya...? Idò resulta que comparant es seus noms i llinatges amb sa pulcra i exquisita crítica des revolucionari i recent presentat assaig “Sa Norma Sagrada” no són més que es mateixos laminadors de ses vessants des balear; botxins de sa nostra cultura i virtuals servents de Sa Generalitat. No fa falta fer “llistes negres”, no és es nostro estil: tothom coneix qui són es nostros actuals Gilaberts de Centelles.

Recordem, abans d’escriure amb lletres de foc es seus noms per l’eternitat, que es ‘Manifest’ implica, des des seu títol fins es punt i final, que se vinculi “Llengua i República; Norma i Nació, Llengua i territori nacional, Cultura amb etnicisme, amb raça”. Talment en Prat de La Riba abans d’en Goelbels i companyia (Eine Sprache, ein Volk...). I no han aprés. A més, es mateix nom ‘Koiné’ fa al·lusió as model impositiu de llengua, un mestall teòricament composicional com és es fabrista. Es concepte al·ludeix as resultat artificial de sa barreja de vàries llengües intel·ligibles entre si per convergir en una de nova amb pretensió substitutiva dins sa qual es prestigi des dialectes o diferents llengües constitutives no juguen cap ni un paper (això en teoria, perquè es ‘Koiné català’ realment privilegia es barceloní).

Quan a mitjans d’aquest Abril es cap de tot aquest despropòsit matisa, en sa continuació des ‘Manifest’, que s’afirmació original de que “ha de donar-se al català sa restitució l'estatus de llengua territorial (de Catalunya)”, li queda encara a qualcú es dubte que amb això no insinuava, a més de sa discriminació des castellà, es més rigorós des monolingüismes amb pretoriana disciplina fabrista anul·ladora de tot lo que no fos s’ortodox català barceloní...?. Idò són ni més ni manco que 275 set- ciències ben triats entre s’erudita intel·lectualitat des PPCC es qui avalen aquesta tesis... Cap d’ells va reparar en que en manco de quinze dies es ‘Manifest’ hauria de ser matisat per un virtual II No, no s’ho esperaven. Ben bé sabien lo que deien i firmaven, però foren incapaços de prevenir ses conseqüències d’aquesta excessiva pudor a xenofòbia i a cec doctrinalisme.

Es funàmbuls catalans ni mos venen ni mos van. As contrari de lo que se creu no tenen gaire influència a Balears. Sa minsa colla de teòrics fills de Balears que s’apleguen amb sa teorètica d’uns Països Catalans amb Barcelona com a enlluernadora Metròpolis no són altres -com hem dit- que es mateixos que surten analitzats en termes d’incoherència filològica –no política- a s’assaig “Sa Norma Sagrada” (amb lo qual s’estableix una autèntica i ben curiosa causalitat, que no casualitat). A part des gurus de sa Facultat de Filologia Catalana de s’UIB que figuren com a firmants, aquest redactor ha pogut tenir accés a sa fulla d’adhesió as ‘manifest’, que en cap moment demana un justificant mínimament formal com podria ser es DNI. 275 firmes fora cap acreditació ni constància curricular dins una fulla emplenable d’adhesió que simplement diu lo següent: “En/Na (nom i tots dos cognoms) ... m'adhereixo i dono suport al manifest promogut per Grup Koiné 'Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent'. Signatura: .... a tal de tal de 201......” S’evidència de que a Catalunya es tema lis llenega bastant és es darrer article que he llegit sobre es particular; un articulista des Diari de Girona, es passat diumenge, fa just una setmana: "Crec que l'aportació del grup Koiné és una insignificança al costat de tantes preocupacions econòmiques i laborals". Nihil Novum Sub Sole.

* Nota: dins es context d’un article en mallorquí que conté termes lèxics legítims que no són reconeguts per s’estandard a s’ús, es concepte ‘intelligentsia’ (primer paràgraf) pot confondre a qualque lector que puga pensar que se tracta d’una temptativa d’escriure “intel·ligència”, però en realitat se tracta d’una transliteració des rus “intelliguéntsiya” en es sentit de casta social intel·lectual, concepte que va cobrar especial dimensió durant s’època soviètica, amb lo qual, es terme se sol usar amb caràcter no gaire laudatori aplicant-lo no d’un modo universal sinó a una determinada corrent de pretesos intel·lectuals amb ínfules elitistes. En aquest sentit ho va emprar en Pep Gonella al 1972 per referir-se ats intel·lectuals catalanistes des moment.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
7 comentarios
Compartir en Meneame