www.mallorcadiario.com

La Universitat que tenim i la Universitat que volem

Por Llorenç Huguet
miércoles 27 de noviembre de 2013, 07:12h
Tenim una bona universitat; ben situada en docència i en recerca; una universitat molt ben posicionada en relació amb la resta d’universitats espanyoles. Però no ens hi conformam; volem millorar en internacionalització i en transferència de coneixements; volem aconseguir que la UIB sigui palanca de progrés cultural, social i econòmic per a les Illes Balears.

Són les evidències ?no la meva opinió? el que diu que la UIB és una bona universitat, que està en una bona posició. El darrer U-Rànquing de la Fundació BBVA i de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) ens situa en vuitè lloc en qualitat docent, en segona posició en recerca i en sisena en productivitat científica. Un altre rànquing (l’I-UGR d’universitats espanyoles per camps i disciplines científics, elaborat pels investigadors dels grups de recerca d'Avaluació de la Ciència i de la Comunicació Científica (EC3) i de Soft Computing and Intelligent Information Systems (SCI2S) de la Universitat de Granada) situa la UIB entre les deu primeres universitats espanyoles en qualitat de producció científica en onze disciplines en el període 2008-2012. Amb aquestes dades es constata que la UIB ocupa un lloc privilegiat en el conjunt de les universitats espanyoles pel que fa a la recerca, i els indicadors que tenim sobre la docència són també ben engrescadors: enguany, la UIB ha estat la segona universitat en percentatge de graduats d'Infermeria que obtenen plaça a la darrera convocatòria d'infermers interns residents (EIR).

Res no m’agradaria més que les dades contrastades que he explicitat constituïssin un antídot contra els prejudicis que determinats sectors de la nostra societat encara mantenen, de forma irracional, envers la nostra universitat.

Si la UIB ocupa aquestes destacades posicions és gràcies a l’esforç de tota la comunitat universitària. Som on som gràcies a la feina de molts professors que en aquests trenta-cinc anys d’existència de la nostra institució han treballat per situar-nos aquí. És, també, gràcies a la feina del personal d’administració i serveis i, sobretot, a la confiança del poble de les Illes Balears, que ens proporciona els recursos i la confiança per ser un dels seus motors, una de les seves palanques de progrés. He de confessar-vos que no hi ha res que em satisfaci més que veure que la majoria dels professionals que avui estan al capdavant de les nostres empreses, dels nostres centres educatius, de les nostres institucions, han sortit de les aules i els laboratoris de la UIB. La seva complicitat i la seva col·laboració és imprescindible per seguir avançant.

El cert és que al llarg d’aquests trenta-cinc anys s’han anat complint etapes i s’han anat assolint reptes i objectius que fan que la UIB sigui una realitat ben configurada i amb possibilitats i vocació de seguir creixent. Tenim una oferta formativa competitiva, uns grups de recerca capdavanters en molts àmbits, un campus amb edificis acadèmics i científics ben equipats, instal·lacions esportives, residència per a alumnes i professors. Per altra banda, la UIB sempre ha estat sensible a la realitat insular de la nostra comunitat: així, la seva presència a les quatre illes balears és una realitat inqüestionable.

I ara hem d’escriure ?ho fem ja? el futur: hem d’aconseguir ser, encara més, la palanca de progrés cultural, social i econòmic per a les Illes Balears. I per això hem d’articular eficaçment el sistema de transferència de coneixement, alhora que s’ha de mantenir i millorar la posició rellevant que, com ja he dit, la nostra universitat ocupa en recerca dins el context universitari espanyol. En el darrer U-Rànquing, ocupam la divuitena posició en innovació i desenvolupament tecnològic, que tot i ser una bona posició ens esperona a fomentar les activitats de transferència de coneixement al teixit productiu, social i cultural, tant per millorar aquesta posició com per fer del trinomi recerca / innovació / transferència de resultats un element fonamental. Aquest és el camí perquè la Universitat retorni a la societat part del que n’ha rebut.

Per altra banda, els alumnes han de resituar-se al centre dels nostres esforços; hem de facilitar que els nostres estudiants puguin assolir la més gran diversificació de coneixements i habilitats, primer com a persones cultes i responsables socialment. Hem d’aconseguir fer-los més competitius per al seu futur professional a través de l’oferta formativa, incorporant noves competències al currículum, com la participació en programes de mobilitat internacional, l’aprenentatge d’idiomes, la formació especialitzada, les pràctiques professionals en programes nacionals i internacionals. Hem d’oferir-los programes de sensibilització en la cooperació, de participació en la vida cultural, de millora en hàbits saludables, d’assessorament en la creació d’empreses, de formació d’emprenedors...

Per dur a terme aquests objectius, a més d’altres amb els quals ens vàrem comprometre en el nostre programa, l’actuació de l’equip de govern es basarà en l’equanimitat i en la transparència, propiciant que hi participi tota la comunitat universitària, alhora que volem aconseguir que tots ens impliquem més en l’establiment de relacions amb la societat, a través de la difusió de la cultura, en sentit ampli. I evidentment confiam que el nostre govern retornarà a uns nivells d’inversió en formació universitària que ens situïn, almenys, en la mitjana de la inversió de les universitats de l’Estat.

En definitiva, volem una universitat implicada amb l’entorn social, amb capacitat per adaptar-se als nous reptes i dificultats. Per això volem potenciar la internacionalització de la Universitat, potenciar la seva capacitat per transferir els resultats obtinguts pels investigadors, per transferir coneixement i per formar excel·lents persones i excel·lents professionals, en una paraula, servir la societat i retornar-li, amb escreix, la confiança que ens ha dipositat fins ara.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Meneame

+

0 comentarios