www.mallorcadiario.com

Perdre es temps i sa llavor

domingo 19 de agosto de 2018, 08:55h

On no ni ha de no en cerquin. Sa conselleria de Cultura i lo que és pitjor maldament es seus assessors tampoc sa conselleria de Turisme entén gens sa sociologia des turisme que mos visita.
Aquest pic han tornat a realisar una beneitura i per lo que sembla tudar vint-i-quatre mil euros (24.000 € ) en una cosa que no serveix absolutament per res. Se tracta d'unes targetes de presentació en nou idiomes per donar a conèixer sa llengua catalana an es turistes.


Si coneguessin de bon de veres es nostro turisme de base –sa gran majoria ho és– especialment es britànic de Magalluf i s'alemany de sa Platja de Palma sabrien que per començar haurien de mostrar-los abans que xerrar unes quantes paraules en català a situar ses Illes Balears en es mapa.

Hi ha un estudi realisat per un institut d'opinió i encarregat per una companyia hotelera de nivell internacional sobre això, publicat fa uns quants anys. Se donava es cas que es segment d'edat entre vint i trenta-cinc anys, es 79% des turistes no podien situar Mallorca en es mapa.
Els era igual on estaven Grècia, Malta, Itàlia o ses illes des canal… Poc els importava sa situació, lo que volien era festa i alcohol barat, estic xerrant de fa uns quinze anys, ara aquest sondeig estaria corregit i augmentat per haver-hi més turisme de gatera.


Es britànics, arriben i s'instal·len a s'hotel, si tenen tot inclòs comencen a beure i quan arriba es vespre se dirigeixen directament a Punta Balena, es britànics avisats pes seus amics explicant-los que aquest és es lloc de més llibertinatge del món, allà troben ses mateixes cerveses que beuen en es seus pobles o ciutats, s’ùnica paraula que coneixen d'espanyol és San Miguel, per esser una lager molt publicitada a Gran Bretanya, mengen fish and chips, berenen d’ous amb beicon, són atesos per cambrers o cambreres britàniques, i propietaris de sa mateixa nacionalitat, etc. lo únic que barata per ells és es clima i es preu de s'alcohol. Si hi ha qualque il·lustrat cada dia pot llegir diaris com es sensacionalistes Sun o es Daily Mirror, tenen totes ses cadenes televisives en anglès, cap en espanyol i ni saben que és IB3, poden seguir sa Premier League com ho fan des de es seu pub. Per molts d'ells continuen a Gran Bretanya especialment es que s'engaten es primer dia i continuen amb sa mateixa situació fins es dia de sa seva sortida. Per descomptat tot es temps que han estat aquí no han xerrat més que anglès.


Ets alemanys de sa Platja de Palma deu reials de lo mateix, es seus coneixements de Mallorca són dos llocs emblemàtics i per descomptat no són sa Catedral o sa Cartoixa de Valldemosa, però sí sa famosa Bier Strasse i sa Schinken Strasse (carrers des cuixot i de sa cervesa) també coneixen molts de caps de cantó on fan ses seves necessitats i sa platja on fan totes ses bogeries i d’ànnerots, mengen salsitxes tipo alemany –produïdes a Mallorca– braó de porc i goulash igualment amb sa beguda, cerveses des seu país o schnnaps, o quan van gats i no poden més apffelschole per sa ressaca. Se relacionen amb sos seus col·legues. A Aquests tampoc els interessa sebre on estan, però si visitar qualcun d'aquests macro locals o discoteques amb músics bavaresos i cantants coneguts a Alemanya, també poden veure sa Bundesliga o llegir es Bild i per descomptat comprar qualsevol tipo d'article –inclús unes quantes herbes– pes venedors ambulants, altres per esser més fogosos esser robats per prostitutes nigerianes que les xerren en alemany. Tots es ròtuls en alemany, i qui no xerra alemany a sa Platja de Palma?


Aquest és sa gran majoria des nostro turisme, per suposat que existeix un altre tipo de turisme de major poder adquisitiu, va a restaurants, lloga velers, cotxos, juguen a golf, s'interessen pes vi produït a Mallorca… però res més.
Després està es turisme de gran poder adquisitiu, aquest se refugia en xalets, viles, finques o té iot. Aquest només se relaciona amb sos de sa seva pròpia nacionalitat i fa festes privades pes seus amics venguts com a convidats i empra an es treballadors mallorquins perquè realisin ses pitjors feines de ses seves cases. I per ells és un lander més.


Que me digui sa Conselleria de Cultura a qui li interessa conèixer paraules de català de totes aquestes segments de turistes? Si qualsevol a Mallorca coneix un mínim de paraules des seu idioma, inclús un pagès mallorquí que li exsecalla ses palmeres des seu jardí.


Lo que queda clar és que aquesta mesura aprovada pes Govern és fer retxes dins s'aigua i perdre es temps i sa llavor.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
Compartir en Meneame