www.mallorcadiario.com
    28 de julio de 2021

OPINIÓN > CARTAS AL DIRECTOR

Día 30 se varen celebrar ets actes de sa festa de s'Estendard a Ciutat, un festa que si no tengués cap emblema polític seria sa festa de tots es mallorquins però això no és així. An es capdavant de sa manifestació s'hi trobaven en Biel Barceló, en D...
Benvolgut senyor:Com a president des club, Snails Runners Mallorca (SRM), i des comitè organisador des campeonat del món de carreres de caragols, me dirigesc a vostè, per si fos possible sa retransmissió de sa final d'aquest campeonat per IB3 televis...
No estam de bromes es ciutadans d’aquesta terra amb tanta crisi, corrupció, nepotisme i desocupació. No mos ha fet gens de gràcia, tampoc, veure que associacions polítiques i ”culturals” –PSOE, MÉS, OCB- reivindiquen es fals autogovern de ses nostres...
IB3 va retransmetre s'altre dia “La Nit de la Cultura”, o millor dit, sa “nit de s’incultura”, un acte sectari i polític –ja saben que sa cultura, per s’OCB, sempre ha estat una fressa de sa política– on vàrem poder disfrutar des grup de música d'ext...
Sorprèn llegir i escoltar només Joan Monjo de Convergència per Santa Margalida (ningú del PP ni del PI) assumint la defensa del projecte d'instal·lacions a Son Serra de Marina, com si fos una decisió personal seva. És necessari saber què en pensen aq...
Es cavall de Troia catalanista a IB3, va a ple galop. Es tentacles de sa Consellera de Cultura Esperanza Camps i ses seves connotacions amb so catalanisme actiu comencen a donar es seus fruits. Es nou director general A. Manresa, a pesar de haver di...
Mi afiliación y -aunque les pese a algunos – mi militancia en el PP, no me convierte en un zombi político, me preocuparía verdaderamente si pensara que todo lo hacen bien, hay argumentos de peso para pensar que mi voto el 20-D será para el PP. Basta...
Las feministas reclaman que la violencia contra las mujeres sea “una cuestión de estado”. Puedo entender la preocupación por este tema pero de ahí a ser considerado un tema prioritario nacional hay un largo trecho.¿Porque no priorizar otros temas de ...
El gobierno de las islas baleares derogó hace poco la ley de símbolos, la cual impedía que se excibieran símbolos políticos, la que impedía en pocas palabras la politización en los colegios de las islas baleares; no obstante, ya había otras leyes que...
Desgraciadamente ha empezado la temporada de caza y millones de animales serán asesinados. Le llaman deporte y defienden que es para encontrar el equilibrio, concepto muy subjetivo. La especie animal que más destruye el planeta es la humana. Entonces...
A quin calaix tenen oblidats an es 450 simpatisants d'en Jaume III reunits aquest final de setmana passat? Me va sorprendre sa selecció de notícies que varen publicar diumenge passat 25 d'octubre, freturós de notícies actuals i sa majoria amb qualque...
Por María Ramos Alonso
Hola mi nombre es María y soy enfermera veterinaria, sí, como lo oyen enfermera veterinaria, y se preguntarán, ¿Pero eso existe? pues efectivamente existimos y hoy escribo estas letras para destacar mi descontento y malestar por el olvido al que nos ...
0,296875